Back to home
Ametek
 

容量性電圧プローブ

CVP 2200は4つ以上の平衡ペアもしくわ非平衡の線用通信ポートの測定に使用されます。

 
  • 製品

    製品説明

     
  • CVP 2200A

    CVP 2200A

    容量性電圧プローブ(CVP)は容量性結合原理を持つケーブルの非対称障害の測定に使用します。

 
 
 

インプレスィウム

AMETEK CTS
Sternenhofstrasse 15
4153 Reinach
Switzerland

T +41 61 204 41 11

chinfo.teseq@ametek.com

Teseq Newsletter